युवा जलवायु उत्प्रेरक परिचालन

परियोजना सम्बन्धी

परियोजनाको समग्र विचार भनेको युवाहरूलाई उनीहरूको विचार र हरियो समाधानहरू अन्वेषण गर्न र उनीहरूको नगरपालिकामा वातावरणीय समस्याहरू पहिचान गरी काम गर्ने विचारहरू कार्यान्वयन गर्न प्लेटफर्म प्रदान गर्नु हो। उनीहरूलाई उनीहरूको विचार कार्यान्वयन गर्न अनुदान उपलब्ध गराइने छ जहाँ उनीहरूले स्थानीय समुदायसँग समन्वय गरी काम गर्नेछन्। चयन गरिएको YCC को पहिलो ब्याचले आफ्नो परियोजना विचारहरू पोलिश गर्न मार्गदर्शन, समीक्षा, र मार्गदर्शन समर्थन प्राप्त गर्नेछ ताकि तिनीहरूले आफ्नो काम मार्फत प्रभावकारी नतिजा ल्याउन सकून्।